วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (เดิมชื่อ วัดเขาพระ)

วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามหรือวัดเขาพระในอดีต เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเพราะพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งสลักจากเนื้อหิน ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจมากมาย เช่น “เทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน” เป็นเทวรูปที่สลักอยู่บนเนื้อหิน ลักษณะเป็นแผ่นหินสลักนูนสูง เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กร พระหัตถ์ซ้ายขวาทั้งบนและล่าง ล้วนถือสิ่งต่างๆ อยู่ เช่น จักร คทา เป็นต้น

ส่วน “ซากเจดีย์อยุธยา” ตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี เจดีย์นี้คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยสร้างซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี ถัดไปคือ “รอยพระพุทธบาทจำลอง” ซึ่งแกะสลักมาจากหินทรายสีเขียว ตั้งอยู่บนยอดเขา สลักลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม คาดว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายที่ ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุน่าจะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16- 17 ความร่มรื่นและความงดงามของวัดแห่งนี้ จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด เมื่อได้แวะมาจังหวัดสุพรรณบุรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand