การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปีใหม่

ปัญหาหลักของการบริหารประการหนึ่งที่มักจะพบคือผู้บริหาร (หรือบุคคลทั่วๆ ไป) สามารถที่จะคิด ตั้งเป้าหมาย และวางแผนได้ แต่มักจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ ยิ่งในปัจจุบันที่คนสามารถที่จะมีไอเดียใหม่ๆ ผุดขึ้นได้ตลอด ก็จะทำให้เรามักจะเกิดความตื่นเต้น กระตือรือร้น กับสิ่งใหม่ๆ ที่อยากจะทำ แต่สุดท้ายแล้วการปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามความหวังหรือความตั้งใจที่มีไว้

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อธิบายว่า ยิ่งพอเข้าใกล้ปีใหม่นี้ ก็เลยทำให้นึกถึงปัญหาที่คล้ายๆ กับที่เกิดในองค์กร (คิดได้ วางแผนได้ แต่ปฏิบัติไม่ได้) แต่มักจะเกิดขึ้นกับ คนทั่วๆ ไป นั้นคือ เรื่องความมุ่งมั่นในวันปีใหม่ หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า New Year Resolution ปีใหม่จะเหมือนกับเป็นหมุดของช่วงเวลาที่คนมักจะหวังว่า จะเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้นกับตัวเอง หลายท่านพอถึงปีใหม่ก็มักจะบอกว่า ปีหน้าจะเริ่มอะไรบ้าง ไม่ว่าจะลดน้ำหนัก ออกกำลังกายให้มากขึ้น บริหารเวลาดีขึ้น ตั้งใจเรียนหนังสือ ฯลฯ อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยที่ออกมาอย่างต่อเนื่องจากหลายๆ แหล่งที่ ชี้ให้เห็นตรงกันว่า ความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้เกิดขึ้นในโอกาส ขึ้นปีใหม่นั้น มักไม่ประสบความสำเร็จ สมมติว่าถ้าปีใหม่ที่จะถึงนี้ ท่านตั้งใจจะลดน้ำหนัก นักวิจัยพบว่าภายในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดจากปีใหม่มา ท่านมักจะสามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ (นั้นคือเริ่มเห็นความคืบหน้าในการลดน้ำหนัก) อย่างไรก็ดี พอเข้าเดือนก.พ. พฤติกรรมและความตั้งใจต่างๆ ที่มีมาตอนช่วงปีใหม่จะค่อยๆ เริ่มเลือนหายไป และพอถึงเดือนธ.ค. น้ำหนักของท่านก็กลับมายืนอยู่ ณ จุดเดิมเมื่อปีที่แล้ว และเผลอๆ อาจจะขึ้นไปจากเดิมด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth