บินหาดใหญ่-ดอนเมืองวุ่น เหตุปัญหาใบรับรองแพทย์สาวท้อง

เกิดความวุ่นวายขึ้นกับสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3109 เส้นทางหาดใหญ่-ดอนเมือง หลังกัปตันให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง เนื่องจากผู้โดยสารหญิงตั้งครรภ์รายหนึ่ง มีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสายการบินแอร์เอเชียได้แจ้งว่า มีเหตุวุ่นวายขึ้นกับเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3109 เส้นทางหาดใหญ่-ดอนเมือง ซึ่งเครื่องจอดอยู่สะพานเทียบ และไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ สาเหตุมาจากมีผู้โดยสาร 2 คน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันการเดินทาง ทางกัปตันจึงให้ผู้โดยสารทั้งหมด ลงจากเครื่องและเข้าไปรอในห้องผู้โดยสารขาออกอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องอายุครรภ์ได้ 28 สัปดาห์หรือ 7 เดือน ส่วนอีกคนเป็นเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกัน ทางพนักงานได้เลื่อนการเดินทางของทั้งสองคนไปในเที่ยวบินถัดไป ส่วนผู้โดยสารปกติสามารถขึ้นเครื่องและออกเดินทางได้ตามปกติ  สำหรับข้อกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้ตามมาตรฐานสากล อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 ถึง 34 สัปดาห์ ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง และต้องเป็นใบรับรองแพทย์ฉบับล่าสุดไม่เกิน 2 อาทิตย์ เมื่อขึ้นเครื่อง จะต้องมีการเซ็นหนังสือยินยอมเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง เพราะหญิงตั้งภรรค์ตามที่กำหนด จะมีความเสี่ยงทั้งตัวแม่และเด็ก รวมทั้งอาจเสี่ยงต่อการคลอดฉุกเฉินบนเครื่อง ทั้งนี้หญิงที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป ทางสายการบินจะปฏิเสธการให้บริการทันที.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews