เดินทางแบบอีโค่ เพื่อสิ่งแวดล้อม

โลกของเรายิ่งพัฒนาไปด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย และรถยนต์สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นเท่าไหร่ สิ่งแวดล้อมก็ยิ่งวิกฤตลงมากขึ้นเท่านั้น ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day โดยให้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี

การเดินทางในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรมที่ขยายมากขึ้น การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ทำให้การเดินหรือการขี่จักรยานค่อยๆ หายไปในการเดินทางยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้รถยนต์สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการปล่อยก๊าซพิษชนิดต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน มึนงง และหมดสติ) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ทำให้ทางเดินหายใจระคายเคืองและปอดบวมและเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะฝนกรด) สารไฮโดรคาร์บอน (เป็นอันตรายต่อเยื่อตา ถ้าหายใจเข้าไปจะทำให้ระบบการหายใจระคายเคือง) ออกไซด์ของไนโตรเจน (เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและขัดขวางการรับออกซิเจน ไปเลี้ยงร่างกายของเฮโมโกบินในเม็ดเลือดแดง) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เป็นตัวการสำคัญในการเกิดภาวะเรือนกระจก) เป็นต้น และยังเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth